Note 6
Bankinnskudd, trekkrettigheter

2020 :BLUE:20192018
Bankinnskudd, klientkonto kapitalforvaltning208 438256 304298 737
Bankinnskudd DnB62 663 48640 642 25330 844 030
Bankinnskudd Norges Bank---
Depositum leie Anthon B Nilsen16 06816 05216 036
Sum Bankinnskudd og kontanter:BLUE:62 887 99240 914 60931 158 803

Bundne midler
Herav utgjør bundne midler kr. 27 784 315