Note 8
Mellomregnskap Arbeids- og Sosialdepartementet (ASD)

2020 :BLUE:20192018
Avregning med statskassen - departementets tilgodehavende pr. 01.01--9 244 227
Differanse tilskudd for året---
Sum:BLUE:--9 244 227
Hvorav beholdes som buffer til neste år--9 244 227
Rest beholdes som garantitilskudd for neste år---
Sum:BLUE:--9 244 227

Den positive saldoen i mellomregnskapet med ASD i tidligere år ses i sammenheng med garantitilskuddet som historisk ble tildelt ordningen. Dette mellomværende ble tilbakebetalt i 2019.