Nøkkeltall

De siste 10 årene har pensjonsordningen vært preget av en jevn nedgang i antall pensjonister, og dette har medført et fallende nivå på pensjonsutbetalingene. Premieinntektene varierer i takt med antall aktive medlemmer, som i stor grad har endret seg i samsvar med aktiviteten innenfor offshoresektoren. I perioden 2010 til 2014 økte aktiviteten innenfor denne sektoren, fulgt av tre år med minskende aktivitet (oljekrisen). De siste tre årene har aktiviteten igjen økt innenfor offshoresektoren (flyttbare innretninger). Denne utviklingen har medført en styrket økonomi for ordningen og det forventes at reguleringsfondet øker i årene fremover.

Utvikling av premieinntekter og pensjonsutbetalinger

Pensjonsutbetalinger

Premieinntekter

Regnskap

20202019201820172016201520142013201220112010
INNTEKTER I ALT (mill. kr.):BLUE:11091 0711 0019621 0501 1551 1671 1781 2541 5171 357
Herav premie fra arbeidstaker362351334317336353350341306289279
Herav premie fra rederier698668620587643723728706640596570
Herav andre inntekter1310139643566
Herav tilskudd fra staten (§ 15)3540465362718190100108117
Herav garantitilskudd (§ 8)-------26215516376
Herav korrigering beregnet tilskudd-------8-19-63
Herav finansnetto-1-11145777
:BLUE:KOSTNADER I ALT (mill. kr)10321 0151 0101 0221 0491 0941 1281 1781 2541 5171 357
Herav pensjoner9759649619751 0051 0401 0831 1371 2091 4671 306
Herav tilbakebetaling av premie171514118967101419
Herav administrasjon4036363536443933353631
:BLUE:RESULTAT (mill. kr)7755-10-6016139----
:BLUE:FOND I ALT (mill. kr)349273218227287286225186186186186
Herav grunnfond---186186186186186186186186
Herav reguleringsfond3492732184110110039----