Organisasjon og ledelse

Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) ledes av et styre på fem medlemmer, hvorav fire medlemmer er oppnevnt etter forslag fra arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner. Arbeids- og sosialdepartementet utpeker styrets leder.

Virksomheten har 23 ansatte pr. 31.12.2020. Avtalte årsverk er 23,2 og utførte årsverk er 22,8.

Geir Bø

Direktør

Er utdannet siviløkonom og har vært direktør i Pensjonstrygden for sjømenn siden 2009. Han kom da fra stillingen som direktør for avdelingen Bedriftskunder og medlem i toppledelsen i Statens Pensjonskasse. Før dette var han avdelingsdirektør i Sparebankens Kredittselskap AS (DNB). Han har også erfaring fra finansmiljøet i et internasjonalt industrikonsern, samt fra databransjen.

Rune Håland

Leder for økonomi- og virksomhetsstyring

Er utdannet økonom fra BI, med påbygning innen blant annet strategi og revisjon. Han har tidligere jobbet blant annet som økonomi- og IKT-sjef i Retura Norge AS og konsernregnskapssjef i Brødrene Dahl AS. Han begynte i PTS i 2008.

Linn Iren Humlekjær

Leder for IT

Er cand. philol. innen Artificial Intelligence fra Universitetet i Oslo og Executive Master of Management fra BI. Humlekjær har lang erfaring som prosjektleder. I tillegg har hun blant annet jobbet som systemutvikler og arkitekt for Statens Pensjonskasse og seksjonssjef for IT-anskaffelser i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hun begynte i PTS i 2012 som prosjektleder. Etter omorganisering av PTS i 2014 gikk hun inn i stillingen som leder for ny IT-avdeling.

Line Wattø Larsen

Leder for premie og pensjon

Er bachelor i Business and Human Resource Management fra London Metropolitan University. Hun har tidligere jobbet i NAV Pensjon, hvor hun også jobbet i Pensjonsprogrammet. Hun begynte i PTS i 2011 som kunderådgiver. I 2014 ble hun leder for avdeling Medlem og marked. Fra 1. november 2020 overtok hun som leder for den nye avdelingen, Premie og pensjon, etter sammenslåingen av de to fagavdelingene.

Catherine Nicolaissen

HR-ansvarlig

Er cand. mag. fra Universitetet i Oslo med etterutdanning i prosjektledelse fra BI. Hun har lang erfaring fra HR-området, blant annet som personalrådgiver i Aetat Oslo og Akershus og seniorrådgiver i NAV Akershus, hvor hun også var teamleder og fagansvarlig for HR-funksjonen. Hun har vært leder av avdeling Administrasjon og HR frem til avdelingen ble nedlagt 1. november 2020, og hun gikk over i staben. Hun kom til PTS i 2009.

Geir Bø

Direktør

Er utdannet siviløkonom og har vært direktør i Pensjonstrygden for sjømenn siden 2009. Han kom da fra stillingen som direktør for avdelingen Bedriftskunder og medlem i toppledelsen i Statens Pensjonskasse. Før dette var han avdelingsdirektør i Sparebankens Kredittselskap AS (DNB). Han har også erfaring fra finansmiljøet i et internasjonalt industrikonsern, samt fra databransjen.

Rune Håland

Leder for økonomi- og virksomhetsstyring

Er utdannet økonom fra BI, med påbygning innen blant annet strategi og revisjon. Han har tidligere jobbet blant annet som økonomi- og IKT-sjef i Retura Norge AS og konsernregnskapssjef i Brødrene Dahl AS. Han begynte i PTS i 2008.

Linn Iren Humlekjær

Leder for IT

Er cand. philol. innen Artificial Intelligence fra Universitetet i Oslo og Executive Master of Management fra BI. Humlekjær har lang erfaring som prosjektleder. I tillegg har hun blant annet jobbet som systemutvikler og arkitekt for Statens Pensjonskasse og seksjonssjef for IT-anskaffelser i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hun begynte i PTS i 2012 som prosjektleder. Etter omorganisering av PTS i 2014 gikk hun inn i stillingen som leder for ny IT-avdeling.

Line Wattø Larsen

Leder for premie og pensjon

Er bachelor i Business and Human Resource Management fra London Metropolitan University. Hun har tidligere jobbet i NAV Pensjon, hvor hun også jobbet i Pensjonsprogrammet. Hun begynte i PTS i 2011 som kunderådgiver. I 2014 ble hun leder for avdeling Medlem og marked. Fra 1. november 2020 overtok hun som leder for den nye avdelingen, Premie og pensjon, etter sammenslåingen av de to fagavdelingene.

Catherine Nicolaissen

HR-ansvarlig

Er cand. mag. fra Universitetet i Oslo med etterutdanning i prosjektledelse fra BI. Hun har lang erfaring fra HR-området, blant annet som personalrådgiver i Aetat Oslo og Akershus og seniorrådgiver i NAV Akershus, hvor hun også var teamleder og fagansvarlig for HR-funksjonen. Hun har vært leder av avdeling Administrasjon og HR frem til avdelingen ble nedlagt 1. november 2020, og hun gikk over i staben. Hun kom til PTS i 2009.

PTS har siden 2014 vært organisert i fem avdelinger direkte underlagt direktøren. De siste årene er det skjedd flere endringer i virksomheten, blant annet som følge av økt automatisering. Det er blitt behov for en mer hensiktsmessig og effektiv organisering av virksomheten for å redusere sårbarheten både med hensyn til kompetanse og kapasitet, og for få en bedre disponering av ressursene i en liten organisasjon. Høsten 2020 gjennomførte vi derfor en organisasjonsendring og slo sammen de to fagavdelingene, Pensjon og rettigheter og Medlem og marked, til en avdeling, Premie og pensjon.  Administrasjon og HR ble lagt ned som egen avdeling og lagt inn i staben.

Fra 1. november 2020 er PTS er organisert i tre avdelinger og en stabsfunksjon, direkte underlagt direktøren, jf. organisasjonskartet.

Administrasjonen har kontorer i Nedre Vollgate 11 i Oslo.