Note 10
Skyldige offentlige avgifter

2020 :BLUE:20192018
Forskuddstrekk skatt27 564 38126 758 44327 314 320
Skyldig arbeidsgiveravgift461 009450 299418 121
Påløpt arbeidsgiveravgift av avsetning feriepenger228 827247 732239 069
Utgående mva.28 20133 185209
Sum skyldige offentlige avgifter:BLUE:28 282 41827 489 66027 971 720