Note 2
Anleggsmidler

ProgramvareDatautstyrInventarSum
Anskaffelseskost pr. 01.01.2068 326 0982 464 0051 818 17572 608 278
+ Tilgang kjøpte anleggsmidler7 532 767266 250-7 799 017
:BLUE:= Anskaffelseskost 31.12.2075 858 8652 730 2551 818 17580 407 295
Av- og nedskrivninger pr. 01.01.2035 357 7262 387 0141 341 77939 086 519
+ Årets ordinære avskrivninger8 871 154108 989118 9039 099 046
:BLUE:= Av- og nedskrivninger pr. 31.12.2044 228 8802 496 0031 460 68248 185 565
:BLUE:= Bokført verdi 31.12.2031 629 985234 252357 49332 221 730
Økonomisk levetid7 år3 år7 år-

Avskrivningsplanen har tatt hensyn til antatt levetid for programvaren. Den egenutviklede programvaren inkluderer portalløsninger for rederier og sjømenn, saksbehandlersystem og dokumenthåndteringssystem. I tillegg inkluderer denne posten økonomisystem, arkivsystem mv. Det har ikke vært noen endringer i estimert levetid i 2020.