Note 9
Kortsiktig gjeld

2020 :BLUE:20192018
Leverandørgjeld:BLUE:1 092 2901 834 9071 720 178
Skyldig feriepenger1 622 8891 756 9671 695 524
Påløpte kostnader31 00668 618140 625
Skyldig pensjonsutbetalinger62 353-52 158-412 583
Påleggstrekk, pensjonister138 946163 223101 641
Trekk av pensjonsinnskudd - SPK-8 322-8 629-1 796
Forpliktelse sluttpakker856 6121 469 2262 669 684
Annen kortsiktig gjeld3 684--
Sum annen kortsiktig gjeld:BLUE:2 708 1673 397 2484 193 095