Note 4
Andre fordringer

Kortsiktige fordringer2020 :BLUE:20192018
Forskudd (lån)--14 095
Påløpne refusjoner sykepenger69 10100
Forskudd pensjonsutbetalinger148 33130 08235 425
Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader1 368 431 1 761 5272 187 735
:BLUE:Sum andre kortsiktige fordringer1 585 8631 791 6092 237 255