Note 16
Annen driftskostnad

2020:BLUE:20192018
Lokaler og inventar3 678 5543 645 8953 672 062
Kontorrekvisita, tlf., porto m.m.1 232 815718 518980 179
IT-kostnader5 072 0913 391 6671 669 699
Tap av fordringer157 725267 613121 505
Endring i avsetning tap av fordringer910 000-570 000-120 000
Øvrige driftskostnader847 0221 861 9481 479 661
Sum driftskostnader:BLUE:11 898 2089 315 6407 803 106
Tapsført pensjonspremie126 17052642 780
Tapsført pensjonskrav84 508267 99190 166
Innkommet tidligere tapsførte fordringer-52 953-904-11 442
Sum tap av fordringer:BLUE:157 725267 613121 505