Note 3
Kundefordringer

Kundefordringer2020:BLUE:20192018
Kundefordringer til pålydende2 952 3024 802 2131 789 421
Avsetning til tap på kundefordringer-1 400 000-490 000-1 060 000
Sum kundefordringer1 552 3024 312 213729 421

Det er foretatt en avsetning for tap på fordringer som er basert på fordringer som er forfalt med over 90 dager, da disse anses som usikre.