Note 5
Investeringer i finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi

AndelerAnskaff. kostUrealisert avkastningBalanseført verdiVirkelig verdi
Obligasjon Norge
Alfred Berg Obligasjon:IN:183 53321 826 466377 21022 203 67622 203 676
Danske Invest Norsk Obligasjon Inst A:IN:20 60722 188 853507 06222 695 91522 695 915
DNB obligasjon 20 C:IN:21 839 21 546 866723 18722 270 05322 270 053
DNB obligasjon 20 D:IN:19 55619 264 814251 54819 516 36219 516 362
DNB Obligasjon E:IN:2 16722 135 884444 64622 580 53022 580 530
Nordea Obligasjon :IN:1 77219 604 92613 42719 618 35319 618 353
Storebrand Norsk Kreditt IG B :IN:21 26622 055 676619 21422 674 89022 674 890
Obligasjon Global
KLP Obligasjon Global II:IN:14 21816 066 6281 042 63217 109 26117 109 261
Payden Global Short Bond Fund NOK:IN:57 4586 167 849273 7416 441 5906 441 590
Aksjefond Norge
Alfred Berg Gambak:IN:1896 400 0001 496 0267 896 0267 896 026
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon:IN:1 0086 579 465921 8437 501 3087 501 308
KLP AksjeNorge Indeks II:IN:2 8406 066 6521 309 1867 375 8387 375 838
Aksjefond Norge
KLP AksjeVerden Indeks II:IN:1 1703 219 0151 396 1454 615 1604 615 160
Pengemarked
Holberg Likviditet:IN:115 60211 722 25449 61011 771 96311 771 963
Danske Invest Norsk Likviditet Inst. A :IN:19 72819 893 58524 72919 918 31419 918 314
Storebrand Likviditet:IN:2 02620 603 1109 06720 612 17720 612 177
Balanseført verdi 31.12.:BLUE:-272 052 33110 951 465283 003 796283 003 796

Kredittrisiko i PTS’ portefølje er definert som risiko for at utsteder av obligasjoner skal misligholde betaling av renter og hovedstol. PTS ønsker en lav kredittrisiko i porteføljen, og har dermed valgt en relativt høy andel statsobligasjoner.

Likviditetsrisiko vil være risikoen for at PTS ikke får solgt seg ut av en gitt investering på et gitt tidspunkt. Porteføljen består av aksjefond, obligasjonsfond og pengemarkedsfond, som normalt har relativt høy likviditet.

Investeringsstrategien tillater en maks aksjeandel på 10 %. Markedsrisikoen og tapspotensialet er således lavt.

PTS har et eget reglement for forvaltning av fondet, fastsatt ved kgl.res. av 3. november 1995.

Realisert avkastning på investeringerRealisert avkastning på solgte fond (påløpte renter ved kjøp og salg)Påløpt avkastning (andelsrenter)Utbytte på finansielle eiendelerKursdifferanser Endring urealisert gevinst/tap
Obligasjon Norge
:IN:Alfred Berg Obligasjon--1 955-365 234613 093
Danske Invest Norsk Obligasjon Inst A:IN:--2 062-621 255735 206
DNB Kredittobligasjon D :IN:--1 721-706 394383 988
DNB obligasjon 20 (II):IN:--552-0-49 586
DNB obligasjon 20 (III):IN:--1 239-0-251 547
DNB Obligasjon 20 C :IN:---315 744723 187
DNB Obligasjon 20 D :IN:--1 682-916 930931 732
DNB Obligasjon E:IN:---0521 504
Nordea Obligasjon (III)--1 769-
Storebrand Norsk Kreditt IG B :IN:--32 585-516 417619 214
DNB Obligasjon (I) :IN:84 76116 673-0-13 426
Obligasjon Global
KLP Obligasjon Global II:IN:---830 471338 683
Payden Global Short Bond Fund NOK:IN:---4 157108 591
Aksjefond Norge
Alfred Berg Gambak:IN:---0 1496 026
Danske Invest Norske Aksjer Inst :IN:---0374 625
KLP AksjeNorge Indeks II:IN:---0321 270
Aksjefond Global
KLP AksjeVerden Indeks II:IN:---0567 891
Pengemarked
Holberg Likviditet:IN:--8 853-160 40252 484
Danske Invest Norsk Likviditet Inst.:IN:--8 749-236 86318 590
Storebrand Likviditet:IN:--6 965-306 9632 159
:BLUE:Sum194 669-51 45905 476 3707 103 200